Αναβαθμίζουμε την Εκπαίδευση

Το AXIOMA είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα που συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων των μαθητών τους.

Κατεβάστε την Παρουσίαση Ιστολόγιο Κέντρο Αξιολόγησης


Επισκεφθείτε μας στο Facebook

Με το πρωτοπόρο αυτό λογισμικό οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κτίσουν μια καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς βοηθώντας τους να επιλέξουν τους διάφορους τρόπους υποστήριξης των παιδιών.

Το πρόγραμμα είναι για παιδιά του δημοτικού, με στόχο να μην μένει κανένα παιδί με ελλιπείς βάσεις, για την καλύτερη απόδοση τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ΑΞΙΟΜΑ είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο τα πιο κάτω:

Να ανιχνεύει κατά πόσο ένας μαθητής υστερεί στις βασικές Γνωστικές Δεξιότητες, όπως είναι η Οπτική και Ακουστική Αντίληψη, οι Κινητικές Δεξιότητες ο Γραπτός Λόγος, η Αναγνωστική Δεξιότητα και οι Μαθηματικές Δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάκτηση και την επεξεργασία των γνώσεων, που καλείται το σχολείο να παρέχει στους μαθητές.

Να αναπτύσσει βασικές Κοινωνικές Δεξιότητες, όπως είναι η Ενσυναίσθηση, οι Διαπροσωπικές Δεξιότητες, η Διαπραγμάτευση, η Συνεργατικότητα και η Διαχείριση Θυμού που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των φαινομένων του Κοινωνικού Αποκλεισμού και του Σχολικού Εκφοβισμού στο σχολείο. Το ΑΧΙΟΜΑ έχει δημιουργηθεί από ομάδα επιστημόνων (κλινικούς ψυχολόγους, ειδικούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

«Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας του ΥΕΕΒΤ (αριθμός επιλογής – ΣΕΚ39)»